Sunviet giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ

Sunviet giảm 10% tất cả các dịch vụ để hỗ trợ người nước ngoài ở lại Việt Nam trong đại dịch virus CORONA.

COVID-19 đang ảnh hưởng trên toàn thế giới, tất cả chúng ta đều ở trong đó, vì vậy chúng ta hãy cố gắng hơn để tránh vi-rút này khỏi chính chúng ta và những người thân yêu của chúng ta.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, để hỗ trợ tất cả người nước ngoài ở lại Việt Nam, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh và tất cả những người lao động nước ngoài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch , chúng tôi sẽ giảm 10% tất cả các loại dịch vụ và giảm lợi ích của chúng tôi để cung cấp cho bạn Tổng số trợ giúp để ở đây.


Để nhận thêm thông tin cập nhật về chính sách Visa trong đại dịch và nhận thêm mã giảm giá:
1. Tìm hiểu trong video này từ Sunviet:  https://youtu.be/cTiHzm0or8A
2. Đăng ký Kênh Youtube của Sunviet
3. Giống như trang Facebook của Sunviet:  https : //www.facebook.com/Sunviet /

Tin tức liên quan
Chúng tôi xin thông báo với các bạn là trong tháng 4 ...
??Bắt đầu từ ngày 01/04/2022, người Việt Nam đã tiêm chủng đầy ...