Visa to Other Countries


1. Chinese visa (maximum staying 30 days one entry): 1 photo (4×6 – white background) + Original passport + Identification card (if Vietnamese) (Processing time: 07 working days)

VISA Trung Quốc ở tối đa 30 ngày 1 lần: Thủ tục 1 ảnh 4×6 nền trắng + Hộ chiếu + chứng minh nhân dân (Thời gian làm visa 7 ngày lấy)

+ 03 tháng 01 lần / 03 months one entry

+ 03 tháng 02 lần / 03 months two entries

+ 06 tháng nhiều lần / 06 months multiple

+ 1 năm nhiều lần / 01 year multiple

Note: Urgent 1 day, 2 days, 3 days (Làm khẩn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày) gian làm visa 7 ngày lấy)

+ 1 tháng 1 lần / 01 monnth 01 entry

+ 1 tháng 2 lần / 01 month 02 entries

+ 3 tháng 2 lần / 03 months 02 entries

Note: Urgent 01 day , 02 days / Làm khẩn 1 ngày – 2 ngày

2. Hongkong visa (maximum staying 07 days one entry): 1 photo (4×6 – white background) + Original passport + Identification card (if Vietnamese) (Processing time: 07 working days)

Visa Hongkong ở tối đa 7 ngày 1 lần: Thủ tục 1 ảnh 4×6 nền trắng + Hộ chiếu + chứng minh nhân dân (Thời

: 600$

+ Lưu trú 2 năm / 02 years vui lòng liên hệ / please contact us for details

3. Macao visa: 01 photo (4×6 – white background) + Original passport (Processing time: 1.5 months)

VISA Ma Cao: Thủ tục 1 ảnh 4×6 nền trắng + Hộ chiếu (Thời gian làm visa 1.5 tháng)

+ 1 tháng 1 lần

Note: Urgent 01 week (add 400$)

4. Dubai visa: 02 photos (4×6 – white background) + Original passport (photos and passport copy can be sent via Email, Yahoo chat, Skype chat) (Processing time: 07 working days)

Visa Dubai: Thủ tục 2 ảnh 4×6 nền trắng va hộ chiếu (Có thể là ảnh và hộ chiếu scan gửi qua Email, Yahoo chat, Skype chat) (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ Lưu trú 14 ngày / 14 days

+ Lưu trú 35 ngày / 35 days

+ Lưu trú 75 ngày / 75 days

5. Indian visa: 02 photos (4×6 – white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

Visa Ấn Độ: Thủ tục 2 ảnh 4×6 nền trắng và hộ chiếu (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

+ 1 tháng hoac 3 tháng 1 lần / 01 month or 03 months single

6. Israel visa: 01 photo (4×6 – white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

Visa ISXAREN: 01 ảnh+ hộ chiếu (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

 

7. Srilanka visa: 01 photo (4×6 – white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

Visa SRILANCA: 01 ảnh+hộ chiếu (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

 

8. Bangladet visa: 04 photos (4×6 – white background) + Original passport + full name, date of birth of father, mother (husband/wife + children) + Invitation letter + Working decision (Processing time: 07 working days)

Visa Bangladet: 04 ảnh 4×6 nền trắng+hộ chiếu+họ tên, ngày tháng năm sinh của cha mẹ (vợ chồng + con cái) (Có thư mời, quyết định đi công tác) (Thời gian làm visa 07 ngày làm việc)

 

9. Bahrain visa: 01 photo (4×6 – white background) + Original passport (Processing time: 07 working days)

Visa Bahrain: Scan – ảnh+hộ chiếu (thời gian 7 ngày làm việc)

 

10/ Mong Co visa: 02 photos (4×6 – white background) + Original passport + invitation letter (Processing time: 07 working days)

Visa Mông Cổ: 2 ảnh+hộ chiếu, thư mơi – thời gian 7 ngày làm việc

 

11/ Qata visa: 02 photos (4×6 – white background) + Original passport (photos and passport copy can be sent via Email, Yahoo chat, Skype chat) (Processing time: 10 working days)

Visa Qata: Thủ tục 2 ảnh 4×6 nền trắng va hộ chiếu (Có thể là ảnh và hộ chiếu scan gửi qua Email, Yahoo chat, Skype chat) (Thời gian làm visa 10 ngày làm việc)

 

12/ Japan visa: 02 photos (4×6 – white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 8 working days)

Visa đi công tác Nhật Bản: Thủ tục 2 ảnh 4×6 nền trắng va hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 8 ngày làm việc)

 

13/ Taiwan visa: 04 photos (4×6 – white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 8 working days)

Visa đi công tác Đài Loan: Thủ tục 4 ảnh 4×6 nền trắng va hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 8 ngày làm việc)

 

14/ Australia visa: 04 photos (4×6 – white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 12 working days)

Visa đi Úc: Thủ tục 4 ảnh 4×6 nền trắng và hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 12 ngày làm việc)

 

15/ Europe visa: 04 photos (4×6 – white background) + Original passport + Invitation letter + company document,… (Processing time: 12 working days)

Visa đi Châu Âu: Thủ tục 4 ảnh 4×6 nền trắng va hộ chiếu (thư mời đối tác, hồ sơ Công ty, …) (Thời gian làm visa 12 ngày làm việc)

– 1 tháng 1 lần / 01 month single: please contact us (vui long liên hệ trực tiếp)

Refer to Apec service, please pick up the phone to Sunviet for the exact advice.

Dịch vụ thẻ Apec liên hệ với Sunviet để được tư vấn chính xác.

Thời gian cấp / processing time: 30 days / 30 ngày làm việc (Không tính thời gian hoàn thành hồ sơ khoảng 1 tuần)

Please contact us if you need any more information.

———-✨ ———-
VIETNAM VISA EXPERT – SUNVIET
📍 HO CHI MINH CITY OFFICE: 5th Floor, Lam Giang Tower, 167 Tran Hung Dao Street, District 1, Ho Chi Minh City.
📍 HA NOI OFFICE: 5th Floor (Office Building), 18 Yen Ninh Street, Ba Dinh District, Ha Noi Capital.
📍 DA NANG OFFICE: Room 202, 2nd Floor, Harmony Tower Apartments, Morrison Street, Son Tra District, Da Nang City.
————————
📲 Hotline: +84 (0) 912 565 368 (Phone, Viber, WhatsApp, Zalo…)
📧 Email: [email protected]
🌐 www.sunviettravel.com
💬 Youtube *FB page *Instagram *Twitter *Google business: Vietnam visa Expert – Sunviet

Dịch vụ khác
Tìm hiểu về các yêu cầu pháp lý để kết hôn tại Việt Nam: Bất cứ ai cũng có thể ...
Dịch vụ đón VIP tại sân bay (sân bay V.I.P) giúp khách du lịch nhận được tem Visa Việt Nam ...
Dịch thuật công chứng là một dịch vụ cần thiết, hầu như liên quan đến mọi thủ tục để xử ...
Tại sao bạn cần Hồ sơ hình sự (Cảnh sát kiểm tra)? Hồ sơ hình sự để được cấp giấy phép ...