Chuyển đổi bằng lái xe Quốc tế và bằng lái xe Việt Nam

Chuyển đổi bằng lái xe quốc tế

Nếu bạn là Việt Kiều hoặc là người nước ngoài tại Việt Nam, và bạn đã có bằng lái xe khi ở quốc gia khác, thì bạn nên làm thủ tục đổi Bằng lái xe Quốc tế, bởi vì bằng lái xe này có thể sử dụng tại Việt Nam và hơn 250 quốc gia khách trên toàn thế giới. Ngoài ra, bằng lái còn kèm theo sách hướng dẫn, giải thích bằng tiếng Việt, và trên 40 loại ngôn ngữ khác.

*Đặc biệt: Khi làm thủ tục chuyển đổi bằng lái xe Quốc tế tại Sunviet, cho dù hạng mục bằng lái xe gốc của bạn là gì, thì bằng lái Quốc tế vẫn bao gồm 2 hạng mục xe máy và xe ô tô.

Hạn sử dụng: 5 năm, 10 năm

(Hình ảnh minh họa)

 

Chuyển đổi bằng lái xe Việt Nam

Nếu bạn là Việt Kiều hoặc là người nước ngoài tại Việt Nam, và bạn đã có bằng lái xe khi ở quốc gia khác, thì bạn có thể chuyển đổi bằng lái xe Việt Nam (Không cần thi). Băng lái Việt Nam sẽ có cùng hạng mục với bằng lái xe gốc của bạn.

Ví dụ: Bằng lái xe ô tô tại Mỹ, có thể chuyển đổi thành bằng lái xe ô tô Việt Nam, không thể thay đổi hạng mục loại xe.

*Thời hạn sử dụng: Bằng lái xe Việt Nam sau khi chuyển đổi, sẽ có thời hạn củng với Visa Việt Nam của bạn/ Thẻ tạm trú của bạn. Ngoài ra còn phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của bằng lái xe gốc.

(Hình ảnh minh họa)

Tin tức liên quan
Chúng tôi xin thông báo với các bạn là trong tháng 4 ...
??Bắt đầu từ ngày 01/04/2022, người Việt Nam đã tiêm chủng đầy ...