Hợp pháp hóa lãnh sự, Công chứng viên


Các tài liệu được ban hành ở các quốc gia khác (Không phải từ Việt Nam) sẽ cần được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi sử dụng tại Việt Nam. Bạn sẽ cần lãnh sự hợp pháp hóa các tài liệu của mình trong việc xin f hoặc Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú, Visa, Học tập ect

Ngoài ra, các tài liệu được ban hành tại Việt Nam cũng cần được lãnh sự hợp pháp hóa để sử dụng ở một quốc gia khác.

Làm thế nào để hợp pháp hóa các tài liệu được ban hành ở một quốc gia khác để sử dụng tại Việt Nam?

Trường hợp 1: Chuẩn bị tài liệu của bạn trước khi đến Việt Nam
1. Các tài liệu đã được hợp pháp hóa tại văn phòng đối ngoại ở quốc gia nơi ban hành các tài liệu.
2. Sau đó được hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam (HOẶC Lãnh sự quán) tại quốc gia nơi ban hành các tài liệu.

Trường hợp 2: Chuẩn bị tài liệu của bạn tại quốc gia nơi cấp tài liệu và tại Việt Nam
1. Các tài liệu đã được hợp pháp hóa tại văn phòng đối ngoại ở quốc gia nơi ban hành các tài liệu.
2. Gửi / Mang đến Việt Nam và sau đó nhận được tem xác nhận từ Đại sứ quán (Lãnh sự quán) của đất nước cấp chứng từ tại Việt Nam.
3. Nhận tem hợp pháp hóa tại sở ngoại vụ tỉnh Việt Nam (tem ngoại vụ tại Việt Nam).

Làm thế nào để lãnh sự hợp pháp hóa các tài liệu tiếng Việt để sử dụng ở nước khác?

  1. Nhận tem hợp pháp hóa tại sở ngoại vụ tỉnh Việt Nam (tem ngoại vụ).
    2. Nhận tem hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán (Lãnh sự quán) của quốc gia nơi bạn sẽ sử dụng tài liệu tại
    3. Công chứng dịch tài liệu sang ngôn ngữ khác (Ngôn ngữ của quốc gia mà tài liệu sẽ được sử dụng tại).

Dịch vụ hỗ trợ từ Sunviet:

Nhận tem ngoại vụ tại Việt Nam

Tài liệu dịch thuật công chứng sang hơn 35 ngôn ngữ phổ biến

Dịch vụ khác
Tìm hiểu về các yêu cầu pháp lý để kết hôn tại Việt Nam: Bất cứ ai cũng có thể ...
Dịch vụ đón VIP tại sân bay (sân bay V.I.P) giúp khách du lịch nhận được tem Visa Việt Nam ...
Dịch thuật công chứng là một dịch vụ cần thiết, hầu như liên quan đến mọi thủ tục để xử ...
Tại sao bạn cần Hồ sơ hình sự (Cảnh sát kiểm tra)? Hồ sơ hình sự để được cấp giấy phép ...