Giấy khai sinh


Giấy khai sinh là tài liệu quan trọng nhất mà em bé của bạn cần ở Việt Nam, vì vậy hãy cấp nó khi bạn sinh em bé tại Việt Nam.

Bước 1: Giấy khai sinh trực tiếp (Giấy chứng nhận giao hàng) – Do Bệnh viện cấp

Bước 2: Đến Đại sứ quán của Cha / Mẹ lấy Bản tuyên thệ (Chọn quốc tịch của con bạn)

* Bỏ qua bước này nếu bạn chọn quốc tịch Việt Nam trước tiên

Bước 3: Cấp giấy khai sinh Việt Nam cho em bé của bạn

Bước 4: Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đối với cha mẹ là người nước ngoài, vui lòng quyết định quốc tịch của con bạn (Cha từ hoặc Mẹ từ): Đến đại sứ quán của cha / mẹ Đất nước để xử lý công việc giấy tờ và làm hộ chiếu cho con bạn

Trường hợp 2: Đối với một nửa cha mẹ nước ngoài, bạn có 2 lựa chọn:

  1. Bạn có thể chọn quốc tịch Việt Nam ngay từ đầu bằng cách đến Việt Nam nhập cư và làm hộ chiếu cho bé. Bây giờ bạn có thể đến Đại sứ quán của Cha / Mẹ để có quốc tịch thứ hai cho em bé của bạn (Theo chính sách công dân của mỗi quốc gia)

2. Hoặc bạn có thể chọn quốc tịch khác cho em bé của bạn ở nơi đầu tiên. Bạn có thể đến đại sứ quán / lãnh sự quán của cha / mẹ bên để xử lý các công việc giấy tờ và làm hộ chiếu cho em bé của bạn. * Nhưng nếu bạn chọn quốc tịch khác thay vì Việt Nam ngay từ đầu, các tài liệu và quy trình nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam sau này (Nếu bạn muốn em bé có quốc tịch kép) sẽ khó thực hiện hơn, cũng mất rất nhiều thời gian .

Bước 5: Có 2 trường hợp:

Đối với cha mẹ nước ngoài hoặc một nửa Cha mẹ nước ngoài đã chọn quốc tịch khác cho em bé: Nhận visa Việt Nam, để em bé của bạn có thể rời khỏi Việt Nam hoặc ở lại Việt Nam hợp pháp với bạn (Theo danh mục visa cha mẹ)

Đối với một nửa cha mẹ nước ngoài đã chọn quốc tịch Việt Nam ngay từ đầu: Con của bạn hiện có hai quốc tịch, con bạn có thể rời khỏi Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam và nhập cảnh vào Cha / Mẹ bằng hộ chiếu khác.

Vui lòng liên hệ Sunviet để biết thêm thông tin chi tiết.

Dịch vụ khác
Tìm hiểu về các yêu cầu pháp lý để kết hôn tại Việt Nam: Bất cứ ai cũng có thể ...
Dịch vụ đón VIP tại sân bay (sân bay V.I.P) giúp khách du lịch nhận được tem Visa Việt Nam ...
Dịch thuật công chứng là một dịch vụ cần thiết, hầu như liên quan đến mọi thủ tục để xử ...
Tại sao bạn cần Hồ sơ hình sự (Cảnh sát kiểm tra)? Hồ sơ hình sự để được cấp giấy phép ...